Tag Archives: kézírás

Milyen testi-lelki tünetekre utalnak a betűváltozások a grafológiában?

 

 

 

A kézírásban a teljes ember benne van, így a szellemi és lelki adottságok mellett a testi, fizikális állapota, a vitalitás is kivetül benne.

Az írásban megjelenő grafológiai jelek, elváltozások alapján következtetni lehet bizonyos testi tünetekre, illetve a szervek kiegyensúlyozatlan működésére. A grafológus sohasem diagnosztizál, de képes arra, hogy megkeresse és értelmezze e grafológiai jellemzők lelki, szellemi okait.

A holisztikus grafológia a kínai filozófia alapelveit használja fel, mint pl.:a Jin és Jang elv vagy a kínai szervóra stb. A holisztikus grafológia értelmében az írásban minden betű egy-egy testrészt, szervet, tevékenységet, funkciót, és személyiségvonást szimbolizál.

Mit jelentenek a betűk a holisztikus grafológiában?

A betű után sorrendben a betű szervét, fő mentális, lelki vagy éremi funkcióját, végül az általa utalt legjellemzőbb személyiségvonást olvasható. Ezek a jelentések a holisztikus grafológia megközelítésének kulcsszavai, és nem tartalmazzák a hagyományos betűszimbolika szerinti jelentéseket.

 • a – solar plexus, érzelmek és gondolkodás, önértékelés
 • b – Gyomor, ötletek, újdonságok megemésztése, döntéshozatal
 • c, k – szem és kéz, szerzés, kitartás
 • d – epe, aktivitás, ítélőképesség
 • e – herék / petefészek, tervezés és alkotás, reménykedés
 • f – szerve nincs, én megvalósítás, múlt és anyai viszonyulás
 • g – torok és gége, információ felvétel, elfogadás
 • h – tüdő, kapcsolattartás, véleményközlés és belátás képessége
 • i, y – szerve nincs, függetlenség, jövő és apai viszonyulás
 • j – férfi nemi szerv, erő és cselekvés, férfias elvek
 • l – máj, önzés, gondos tervezés
 • m – anyaméh, újjászületés, meditáció
 • n – hólyag, szaglás, megérzés
 • o – máj, áldozatvállalás, harag és büszkeség
 • p – belek, beszéd és felfogás, hatalom
 • q – lép és hasnyál, értelmezés, ötletesség
 • r – száj, beszéd és táplálkozás, indoklás
 • s – nincs szerve, alvás, gyűjtés, önzés
 • t – szív, tudatformálás, egyensúly
 • u, v, w – vese, önállóság és igazságkeresés, türelem és meditációs akarat
 • z – láb, akció, haladás, győzni akarás, távolságérzet

A grafológus számára a betűk elváltozásai megmutatják a szervezetben lejátszódó lelki, szellemi, érzelmi, viselkedésbeli, valamint a fiziológiás változásokat, esetleges betegségek jelenlétét vagy kialakulását.

Mire utalnak a betűváltozások, átalakulások?

Megnövekedett betűk

Amikor egy betű jóval nagyobb, mint a többi, az arra utal, hogy a betűt jelző szerv, lelki, érzelmi és gondolati funkció kiemelt figyelemét, fontosságot kap az író személyiségében, életében.
Pl.: a túl nagy „a” betű hiúságot, eltúlzott önértékelést, túlfűtött érzelmi reakciókat sejtet.

A betűméret csökkenése

Ez a grafológiai jel az előzővel ellentétes, vagyis az író számára a betűt szimbolizáló szervnek, lelki, érzelmi és gondolati funkciónak kevesebb figyelmet szentel, kisebb jelentőséget tulajdonít.
Pl.: a többi betű között megbújó „a” betű alacsony önértékelésre, önbizalomhiányra, gyenge érzelem kimutatásra utal.

A betűk átalakulása

Az írás egyszerűsítése vagy díszítése révén előfordul, hogy egy-egy betű helyett más betűforma „íródik” le. Pl.: a k inkább h-nak olvasható, az n inkább u-nak. Ez arra utal, hogy az egyik szerv funkcióját egy másik szerv vállalja át. Lelki síkon jellemző, hogy az író hajlamos mások hibáztatására, a problémák elhárítására.

A betű vagy betűelem megtöbbszöröződése

Ilyen pl.: a törzsvonalak véletlenszerű megkettőzése, az indokolatlan hurkolás, csomósodások a vonalon. Ez testi, lelki, érzelmi és mentális szinten is túlműködésre utal. Jelezhet szervi megnagyobbodás, köveket, csomókat, lelki szorongást, görcsöket. Érzelmi túlreagálást, „a bolhából elefántot” gondolkodásmódot.

A betűk pacásodása, telítődése

Mindhárom síkon működési zavarra, ugyanakkor a probléma rejtegetésére is utal. Az adott betű és a kézírás többi grafológiai jellemzője árulja el, hogy mivel elégedetlen az író, mi az, ami félelmet, haragot vagy dühöt kelt benne. Ha ezeket az érzéseket és gondolatokat hosszútávon elfojtja, az gyakran gyulladás formájában jelenik meg testi síkon.

Betűk vagy betűelemek hiánya

Ez a grafológiai jelenség az adott szerv kimerültségét, lelki fáradságot, kiégést mutat.

Magányos betű

Kötött és közepesen kötött írásnál nagyon érdekes jelenség, amikor rendszeresen ugyanaz a betű különáll a szóban, nem kapcsolódik sem az előtte, sem a mögötte álló betűhöz. Ilyenkor a betűt jelző szerv „kiesik” az energetikai körforgásból, ami gyengíti működését. Lelki értelemben az írónak kapcsolatteremtési problémái vannak, míg a gondolkodás terén inkább logikai zökkenőkre, gondolat megtorpanásokra, a „fonal elvesztésére” utal.

Ritmustalanság

A betűben megjelenő törések, szögesedések, tremorok, reszketegségek ritmusproblémákat okoznak, amelyek mentális és érzelmi gyengeség, labilitás, testi gyengeség, krízisállapot jele, előjele.

Az oválok nyitottsága

a betű felső részén vagy a jobb oldalán keletkező nyílás Jang eredetű, és a férfias értékek preferálást jelenti, míg a baloldali vagy alul lévő nyitás, Jin, azaz nőies jellegű hozzáállást, működést jelöl.

Elírások, helyesírási hibák

Ezek általában érzelmi és magatartásbeli problémákat sejtetnek. Jellemző, hogy akinek rossz vagy gyenge a helysírása, az sem mindent ír helytelenül, hanem helyesírási típushibái vannak. Van, aki a j-ly-t véti el, van, aki a magánhangzóknál a vessző helyett pontot tesz, vagy a kettős mássalhangzók helyett csak egyet ír, vagy ott is dupláz, ahol nem kell.

 

 

Forrás: www.azirastukreben.hu